Specimen Bottles
Specimen Bottles
Specimen Bottles

Specimen Bottles

$0.50

Note that price is for 1 bottle.

3 sizes available: 

2 oz: 4 dia x 8 cm

4 oz: 5 dia x 8 cm

6 oz: 7.5 dia x 8 cm